PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


M&N Film Distribution kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van M&N Film Distribution, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan M&N Film Distribution verstrekt. M&N Film Distribution kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM M&N FILM DISTRIBUTION GEGEVENS NODIG HEEFT


M&N Film Distribution verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u schriftelijk onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan M&N Film Distribution uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG M&N Film Distribution GEGEVENS BEWAART


M&N Film Distribution bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN


M&N Film Distribution verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Op de website van M&N Film Distribution worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. M&N Film Distribution gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS


M&N Film Distribution maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van M&N Film Distribution bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan M&N Film Distribution te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. M&N Film Distribution heeft hier geen invloed op.
M&N Film Distribution heeft Google geen toestemming gegeven om via M&N Film Distribution verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@emsfilms.com. M&N Film Distribution zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.